Shane’s Service Centre & Car Wash

2825 Main St. Shubenacadie NS B0N 2H0